Veenhof 2513, 6400 DW WIjchen
+31 24 344 00 56
info@eindeloosgrafisch.nl

PRIVACY

De verwerkingsverantwoordelijke van Infinity, Veenhof 2513, Wijchen is dhr. E.B. Demaret.

De door ons opgeslagen persoonsgegevens beperken zich tot naam en contactgegevens t.b.v. het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens worden zeven jaar na het laatste gebruik automatisch verwijderd.

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens.

U kunt uw gegevens opvragen door een mail te sturen naar privacy@eindeloosgrafisch.nl

Eventuele klachten kunt u indienen bij Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

U heeft het recht om toestemming voor verwerking van specifieke persoonsgegevens in te trekken.

Onze verzamelde persoonsgegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen of zijn door betreffende personen zelf overhandigd.

25-05-2018